Om Lokalrådet


Lokalrådet repræsenterer Vor Frue og de omkringliggende landsbyer Darup, Kamstrup, Tjæreby og Øde Hastrup, samt de lokale foreninger, bylaug og offentlige institutioner.

De repræsenterede foreninger og institutioner er: derudover 2 personer valgt på den ordinære generalforsamling i lige år og 2 personer valgt i ulige år blandt beboerne bosat i bydelene Vor Frue, Øde Hastrup, Kamstrup, Darup, Tjæreby.

Formål ifølge vedtægterne

Lokalrådets opgave er:
  • at virke for et samarbejde mellem alle lokale interessenter til gavn for befolkningen, områdets udvikling samt miljøet i området.
  • at koordinere aktiviteter der tilbydes af lokalområdets institutioner og foreninger
  • at tage initiativ til afvikling af arrangementer og aktiviteter der fremmer almenvellet i området
Lokalrådet holder øje med de lokalpolitiske planer for - på et tidligt tidspunkt - at kunne påvirke disse. Vi tager også selv teten engang i mellem og foreslår kommunen ændringer som vi gerne vil have genenmført. Rådets vedtægter i sin helhed finder du her
  Ved seneste generalforsamling konstituerede Lokalrådet sig på denne måde:
  • Formand Annette Post Formanden@vorfruelokalraad.dk
  • Sekretær Hanne Hansen
  • Kasserer Jette Gartenmann

  •