Lokalplaner mm

Der er flere planer og lokalplaner, som har interesse for Vor Frue, og de vigtigste er nævnt her:

Åben Arena
Denne lokalplan beskriver hvad der skal ske på Dyrskueområdet.

Milen
Hvad betyder planerne for Vor Frue? Kommer udgravningen tættere på eller hvad kan man forvente? I takt med at udgravningerne afsluttes bliver området omkring Vor Frue udviklet, som beskrevet i Lokalplanen Milen

2016 Nyeste handleplan for Dyrskuepladsen og Milen finder du her (ikke vedtaget endnu)

Læs mere om Åben Arena og Milen her

Lokalplanen for Dyrskuepladsen og Den urbane zone, Råstof- og festivalområdet

Miljørapporten (lokalplan 538) vedrørende dyrskuepladsen, urbane zone, råstof- og festivalområde her

Målfeltet
Et af de første synlige ændringer, er flytningen af Darup Idrætscenter til Vor Frue. Sjovt nok bibeholdes navnet Darup Idrætscenter, hvilket nok skal give anledning til geografisk forvirring for gæsterne. Klik her for mere info.

Kommuneplanen

Her finder du byrådets strategi for vores område. Vi hører til under “Gadstrup-området”