Lokalerådets arbejde

Formålet med Lokalrådet er beskrevet i vedtægterne, og til at udmønte formålet i noget mere konkret er der nedsat 3 udvalg:

  • Forskønnelsesudvalget
  • Støj og byudvikling
  • Festival