Vor Frue Friskole

Eftersom folkeskolen i Vor Frue til stadighed er udfordret, så startede en folk visionære forældre i 2018 arbejdet med at etablere en friskole.

På relativ kort tid blev skolen realiseret, og åbnede for de første elever i august 2020. På alle måder et flot eksempel hvad et mindre samfund kan udrette når man stå sammen og støtter op!

Læs mere om skolen her

Indskrivning sker ved at kontakte den pågældende skole, der hjælper med det videre fornødne.