Vor Frue Skole

skolestart

 

Vor Frue Skole er en folkeskole med tilbud om skole fra 0. – 3. klasse dvs. det er en indskolingsskole. http://vorfrueskole.skoleporten.dk/sp

Efter 3. klasse flytter eleverne til Østervangskolen som ligger ca. 3 km fra Vor Frue. http://ostervangsskolen.skoleporten.dk/sp

Skolebestyrelsen af sammensat af forældre til børn på Vor Frue Skole, elevrepræsentanter, lærer- og ledelsesrepræsentanter samt to personer valgt blandt forenings- og erhvervslivet. Skolebestyrelsens sammensætning kan ses her: http://vorfrueskole.skoleporten.dk/sp/60990/school/board

Indskrivning sker ved at kontakte den pågældende skole, der hjælper med det videre fornødne.