Vor Frue Friskole

Eftersom folkeskolen i Vor Frue til stadighed er udfordret, så startede en folk visionære forældre i 2018 arbejdet med at etablere en friskole.

På relativ kort tid blev skolen realiseret, og åbnede for de første elever i august 2020. På alle måder et flot eksempel hvad et mindre samfund kan udrette når man stå sammen og støtter op!

Læs mere om skolen her